Liên hệ với chúng tôi

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng

Institute of technology & energy economics

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE

ITEEVN Co.,Limited

125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

125/77 304 st, 25 ward, Binh Thanh Dist, HCMC


Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

 

Thông tin liên hệ

Họ và tên:


E-Mail :


Điện thoại:


Địa chỉ:


Nội dung:


Nhập các ký tự bên dưới:

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP