Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Viện:

Nhân lực

Hiện nay, Viện đã quy tụ được trên 40 chuyên gia tham gia vào các hoạt động của Viện trong đó: 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 03 Tiến sĩ khoa học, 06 Thạc sĩ chuyên ngành. Đặc biệt có những người là chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: Tư vấn quy hoạch, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Chế biến dầu khí, Năng lượng tái tạo, Kinh tế năng lượng, Tiết kiệm năng lượng, Công nghệ vật liệu, An toàn Môi trường –Sức khỏe …

Chức năng và nhiệm vụ các phòng.

Hội đồng khoa học

Tư vấn cho Viện trưởng Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật của Viện, kế hoạch phát triển nghiên cứu ứng dụng của Viện.

Tham gia chủ nhiệm các dự án trọng điểm của Viện

Phòng công nghệ -Năng lượng tái tạo

Chuyển giao, đánh giá công nghệ trong lĩnh vực dầu khí, điện, năng lượng tái tạo. Bao gồm: chuyển giao, đánh giá trình độ công nghệ xác định giá trị, hiệu quả kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật và tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường.

Tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày công nghệ, tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ.

Tham gia đào tạo các khóa học về Công nghệ -Kinh tế năng lượng.

Phòng An toàn - Sức khỏe và Môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tư vấn CDM.

Tư vấn về công tác môi trường và xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cho các dự án.

Thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo quy định.

Lập báo cáo đầu tư và khảo sát, tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Tham gia vào các dự án đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu môi trường…

Tư vấn xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn ISO 14001, OHSAS 18001 cho các Công ty, nhà máy, xí nghiệp chưa có chứng nhận ISO 14001 và OHSAS 18001.

Tư vấn về Tiết kiệm năng lượng, Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

Tư vấn duy trì, cải tiến, tích hợp hệ thống các tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSA 18001 cho các Công ty, nhà máy, xí nghiệp đã có chứng nhận.

Tham gia đào tạo các khóa học về An toàn- Sức khỏe - Môi trường.

Phòng Vật liệu - Ăn mòn kim loại

Thử nghiệm, đánh giá chất lượng các loại vật liệu:

Độ bền, tốc độ ăn mòn kim loại;

Đặc tính điện hóa các loại vật liệu anốt hy sinh;

Đặc tính điện hóa của các loại điện cực chống ăn mòn kim loại.

Đặc tính lý hóa các loại sơn phủ bảo vệ;

Thông số lý hóa của các loại hạt phun làm sạch bề mặt kim loại;

Tốc độ phản ứng của chất khử oxy trong hệ thống bơm ép nước biển;

Hiệu quả bảo vệ của các chất ức chế ăn mòn.

Khảo sát, đánh giá ăn mòn kim loại trong các môi trường khác nhau (môi trường khí, môi trường nước, môi trường xăng dầu…).

Khảo sát các dạng ăn mòn khác nhau của thiết bị kim loại trong CN.

Thử nghiệm xử lý bề mặt kim loại, màng phủ kim loại, phi kim loại;

Thử nghiệm xử lý bề mặt kim loại, màng phủ kim loại, phi kim loại.

Khảo sát, giám sát, kiểm tra:

Khảo sát, đo điện trở suất của môi trường đất, bê tông và môi trường nước;

Khảo sát, xác định các thông số bảo vệ điện hóa công trình ngầm;

Khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật hệ thống bảo vệ catốt, bảo vệ anốt các công trình kim loại trong công nghiệp.

Khảo sát, đo chiều dày thành ống kim loại bằng phương pháp siêu âm;

Khảo sát, scan kiểm tra ăn mòn bên trong các đường ống và bể chứa;

Đặt mẫu đối chứng, đầu đo kiểm tra ăn mòn bên trong các đường ống và bể chứa;

Giám sát kỹ thuật các loại màng sơn phủ (độ bám dính, độ kín, độ dầy, độ sạch bề mặt, độ nhám bề mặt, độ ẩm tương đối, điểm sương v.v.).

Tư vấn, thiết kế sơn phủ chống ăn mòn cho các công trình kim loại trên biển và bờ (tính diện tích sơn, lập các sơ đồ sơn, tính khối lượng sơn, lập quy trình sơn);

Tư vấn, thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống  bảo vệ catốt cho các công trình ngầm như chân đế các công trình biển, các đường ống ngầm trong biển và trong đất, cầu tầu và bến cảng, bể chứa và bồn chứa.

Tư vấn, khảo sát, thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống  bảo vệ Anôt cho các công trình thiết bị công nghệ như thiết bị phản ứng, trao đổi nhiệt, đường ống bể chứa … , trong nhà máy hóa chất phân bón, dầu khí. Đào tạo chuyên đề chống ăn mòn thiết bị trong công nghiệp dầu khí, hóa chất phân bón.

Tham gia đào tạo các khóa học về Ăn mòn kim loại.

Phòng Tư vn - Đầu tư-Kinh tế năng lượng

Xây dựng chiến lược và lập quy hoạch phát triển cho doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực năng lượng.

Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp

Quy hoạch phát triển hệ thống tàn trữ, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu

Lập báo cáo đầu tư các dự án vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu khí; Công nghệ năng lượng tái tạo, bao gồm: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học…

Tính toán hiệu quả kinh tế của các đề án, dự án ...

Tính toán định mức kinh tế kỹ thuật trong các hoạt động của doanh nghiệp năng lượng khi có yêu cầu.

Phòng Nghiệp vụ - Đào tạo- Truyền thông

Nghiệp vụ:

Giúp việc Viện trưởng trong việc tổ chức, Xây dựng chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch đào tạo cho Viện.

Quản lý Hành chính –Nhân sự Viện.

Quản lý Tài sản - Nghiệp vụ Kế toán -Tài chính của Viện.

Đào tạo:

Thiết kế, xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

Liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp, và các nhân có yêu cầu đào tạo (trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện), tuyển sinh và tổ chức các lớp học tập trung/ học tại các đơn vị có yêu cầu.

Truyền thông:

Phổ biết pháp luật về các quy định về quản lý dự án, giám sát công trình, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng sử dụng năng lượng tái tạo;

Tuyên truyền các hoạt động truyền thông – giáo dục –truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về vệ sinh môi trường;

Giới thiệu một số mô hình công nghệ mới, thích hợp về xử lý chất thải, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, tiết kiệm tài nguyên;

Giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa của dự án, quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng với các dự án năng lượng, dầu khí và quy hoạch công nghiệp.

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường phát triển bền vững và tiết kiệm năng lượng;

Tuyên truyền và vận động sử dụng năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học…

Xưởng sản xuất thực nghiệm

Tổ chức sản xuất thực nghiệm, các kết quả nghiên cứu ứng dụng của Viện.

Bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE

 

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP