Cơ sở pháp lý

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo số: 154/ĐK - KHCN do Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04-04-2007.

Đào tạo “Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định pháp luật khác có liên quan” theo quyết định số 110/QĐ-BXD, ngày 28/01/2010 của Bộ Xây Dựng.

Hội viên hội năng lượng Việt Nam.

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP