Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành đơn vị Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ, Tư vấn và Đào tạo chuyên nghiệp tầm Quốc gia và Khu vực, trong các lĩnh vực hoạt động của ITEE góp phần đem lại giá trị tối đa cho các nhà đầu tư và xã hội.

Sứ mệnh:

Đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp

Nhà tư vấn đầu tư và quản lý dự án chuyên nghiệp

Nơi Đào tạo cung cấp Nguồn nhân lực chất lượng luôn đáp ứng nhu cầu xã hội

Mang lại lợi ích cho đối tác, khách hàng và người lao động.

Giá trị theo đuổi:

Mọi hoạt động của ITEE luôn luôn:

  • Năng động
  • Hiệu quả
  • Bền vững

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP