Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-BCT ngày 27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch năm 2016 do Vụ Kế hoạch chủ trì thực hiện, Bộ Công Thương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 và Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Chi tiết, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2, xemtại đây.

Chi tiết, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13, xem tại đây.


Ngày cập nhật 2016/07/12 Nguồn: http://www.moit.gov.vn

Tag:

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP