Tòa nhà chọc trời phát điện gió đầu tiên thế giới
Tòa nhà chọc trời phát điện gió đầu tiên thế giới
Được coi là một loại năng lượng sạch và có khả năng tái tạo, ngày nay, điện gió được khai thác ở ngoài khơi gần bờ biển, trên đất liền, thậm chí cả trên những tòa nhà chọc trời. Trung tâm thương mại thế giới Bahrain là tòa nhà chọc trời được lắp đặt ..
Điện bằng sức gió - Tương lai đang chờ
Điện bằng sức gió - Tương lai đang chờ
Kết quả khảo sát chi tiết về năng lượng gió khu vực Đông Nam Á của Ngân hàng thế giới trong chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á. Theo đó, tổng tiềm năng điện gió của Việt Nam ước đạt 513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần công suất của thu..