Các dự án đã thực hiện

Một số hợp đồng tiêu biểu mà Viện Công nghệ và kinh tế Năng lượng đã thực hiện trong thời gian qua:

Tư vấn – Đầu tư

Stt

Tên dự án

Tên chủ đầu tư/Nhà thầu

Tên gói thầu/chủ thầu

Thời gian thực hiện

1

Nhà máy lọc dầu công suất 1.000.000 tấn/năm tại Hải Phòng.

Công ty cổ phần HAPACO

Tư vấn đầu tư và quản lý dự án -Thẩm định dự án

10/2007

2

Nhà máy lọc dầu công suất 1.000.000 tấn/năm tại Hải Phòng.

Evagor gmbh –Leipzig Germany

Phối hợp hoàn thiện báo cáo đầu tư của dự án phù hợp với pháp luật Việt Nam.

10/2007

3

Hệ thống phân phối khí áp thấp cho các KCN huyện Nhơn Trạch ĐN

Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam

Điều tra thu thập số liệu thị trường và lập tổng mức đầu tư

10/2009

4

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu Công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 1

Công ty Cổ phần phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam

Điều tra thu thập số liệu thị trường và Lập Tổng mức đầu tư

05/2010

5

Công trình trạm nén CNG tại Hiệp Phước

Công ty Cổ phần Phát triển Gas Đô Thị

Lập dự toán đầu tư xây dựng công trình

09/2010

6

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 1

Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tư vấn hỗ trợ lập dự toán xây dựng công trình

10/2010

7

Nhà máy xử lý khí cà Mau điều chỉnh

Tổng Công ty khí Việt Nam

Lập tổng mức đầu tư, tính toán hiệu quả kinh tế

06/2012

8

Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư chống ăn mòn

Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ

Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư chống ăn mòn

06/2012

9

Tư vấn xây dựng định mức chi phí truyền tải điện cho Tổng công ty truyền tải điện quốc gia

Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

Tư vấn xây dựng định mức chi phí truyền tải điện.

02/2013

 

Công nghệ - Quản lý môi trường

Stt

Tên dự án

Tên chủ đầu tư/Nhà thầu

Tên gói thầu/chủ thầu

Thời gian thực hiện

1

Hệ thống phân phối khí áp thấp cho khu công nghiệp Hiệp Phước.

Công ty Cổ phần phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ lập cáo đánh giá định lượng rủi ro cho dự án

04/2010

2

Nhà máy xử lý rác thải không chôn lấp công suất 200 tấn/ ngày

Công ty TNHH SX-TM Composite Sông Sài Gòn

Tư vấn thiết kế và quản lý dự án –ĐTM

10/2010

3

Nhà máy chế biến dầu Đại Hùng

Công ty CP tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Hưng Thịnh

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

02/2011

4

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

Tổng công ty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

07/2012

5

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải –Thái Bình

Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

04/2013

 

 

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP