Tư vấn về Quản trị Năng lượng

Hiện:
Tìm theo:
50/2012/TT-BCT - THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho  các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện
ISO 5001 - Quản lý năng lượng
ISO 50001 – Quản lý năng lượng Hệ thống các tiêu chuẩn quản lý năng lượng – ISO 5001, giúp các tổ chức sử dụng năng lượng hi.. [Xem thêm...]

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP