Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

  Ngày 15/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

 

  Thông tư gồm có 5 chương và 31 điều, quy định cụ thể các nội dung về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam. Trong đó, quy định chi tiết về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như: lấy lẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu nhập khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối, tổng đại lý; quản lý chất lượng xăng dầu tại đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu...

 

   Thông tư áp dụng đối với các đối tượng như: Thương nhân kinh doanh xăng dầu, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan. Thông tư không áp dụng đối với thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu của riêng mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ Công Thương, nhiên liệu bay hàng không.
  

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Download vui lòng bấm vào đây


Ngày cập nhật 2016/01/20 Nguồn: http://www.moit.gov.vn

Tag:

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP