Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật
Hiện:
Tìm theo:
50/2012/TT-BCT - THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho  các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện
83/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---.. [Xem thêm...]
Kế hoạch xây dựng các văn bản thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2014
Chiều ngày 26/6, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã có buổi làm việc về kế hoạch xây dựng.. [Xem thêm...]
Thông tư 04/2014/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do .. [Xem thêm...]
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T.. [Xem thêm...]

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP