Kế hoạch xây dựng các văn bản thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2014

Chiều ngày 26/6, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã có buổi làm việc về kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của Tổng cục Môi trường.

​Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII chính thức thông qua tại Kỳ họp Thứ 7 ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Theo các nội dung quy định tại Luật mới, có 20 điều, khoản giao Chính phủ quy đinh, 05 điều, khoản giao Thủ tướng Chính phủ quy định và 25 điều, khoản giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện.

Tại cuộc họp, Ông Dương Thanh An , Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế Tổng cục Môi trường báo cáo kế hoạch xây dựng các văn bản thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2014.

Theo đó, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật gồm 08 văn bản, trong đó có 04 văn bản rà soát lại trên cơ sở các Nghị định đã ban hành đang còn hiệu lực, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 04 văn bản, trong đó có 01 văn bản rà soát lại trên cơ sở Quyết định đã ban hành đang còn hiệu lực, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 12 văn bản, các Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành khác gồm 5 văn bản, trong đó có 01 văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

 


Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế Tổng cục Môi trường Dương Thanh An trình bày kế hoạch

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường thống nhất cần sự phân công đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp rõ ràng, cần lựa chọn các nhóm vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên và phải có lộ trình cụ thể xây dựng các văn bản.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh: Để đưa Luật Bảo vệ Môi trường 2014 đi vào cuộc sống, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định và các Thông tư, đảm bảo  thời gian các văn bản này có hiệu lực khi Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực ngày 1/1/ 2015, do vậy cần phải có sự đồng lòng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc của Tổng cục Môi trường. 

KS

(VEA)


Ngày cập nhật 2014/07/03 Nguồn: http://vea.gov.vn

Tag:

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP