Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực:

Công nghệ chế biến, vận chuyển dầu khí, công nghệ về năng lượng điện, gió, mặt trời, nhiên liệu sinh học và công nghệ sản xuất sạch.

Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và những vấn đề kinh tế, xã hội liên quan trong lĩnh vực môi trường.

Công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp.

Công nghệ vật liệu kim loại và phi kim loại.

Sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ KH&CN:

Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dầu khí, điện, năng lượng tái tạo; xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt.

Tư vấn đánh giá công nghệ trong lĩnh vực dầu khí, điện, năng lượng tái tạo. Bao gồm đánh giá trình độ công nghệ xác định giá trị, hiệu quả kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật và tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường.

Tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày công nghệ, tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ.

Bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Lập báo cáo đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng và xử lý chất thải.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tư vấn CDM.

Tư vấn thiết lập, quản lý điều hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động và kiểm soát rủi ro.

Quy hoạch phát triển khu công nghiệp

Quy hoạch phát triển hệ thống tàn trữ, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu

Chiến lược, quy hoạch phát triển doanh nghiệp và tổ chức.

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ, thông tin khoa học trong các lĩnh vực đăng ký.

Hợp tác trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký.

 

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP