Hoạt động của Viện

Hoạt động của Viện
Hiện:
Tìm theo:
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-BCT ngày 27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thự.. [Xem thêm...]

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP